12 december 2017

Skolorna i Katrineholm klättrar i ranking

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade idag Öppna Jämförelser i grundskola. Katrineholms kommuns samtliga skolor har klättrat hela 60 platser.

Flicka klättrar i nät. Foto: Hanna Maxstad
Foto: Hanna Maxstad

Skolorna i Katrineholm är på stark frammarsch enligt SKL:s senaste undersökning Öppna Jämförelser i grundskola. Kommunens samtliga skolor klättrar 60 platser, från 249 till 189.

- Sveriges skolor mäts och rankas i en mängd olika undersökningar. I SKL:s Öppna jämförelser jämförs information om kvalitet, resultat och kostnader mellan olika skolor och olika kommuner. Den tar också hänsyn till socioekonomiska faktorer och fokuserar på elevers resultat. Idag har vi arbetssätt som vi tror på och som vi förstås utvecklar hela tiden, säger Helene Björkqvist förvaltningschef på bildningsförvaltningen. 

- Vi har ett antal år med systematiskt kvalitetsarbete i ryggen som nu ger resultat. På flera punkter i undersökningen ser vi små förbättringar. Många bäckar små, som det heter. Sakta men säkert tar vi kliv i rätt riktning för Katrineholms skolor, säger Johan Söderberg (S) ordförande bildningsnämnden.

Ytterligare upplysningar:

Helene Björkqvist förvaltningschef bildningsförvaltningen: 070 - 645 54 99
Johan Söderberg ordförande bildningsnämnden: 070 - 441 05 64

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Pressrum

Du hittar fler nyheter i pressrummet.