19 maj 2017

Provåk elbuss i Katrineholm

Den 23-24 maj kommer Nobina att testköra en elbuss i Katrineholm. Det ger dig ett bra tillfälle att provåka men också ställa frågor om både teknik och kollektivtrafik.

Elbuss

Program 23-24 maj

Ca 07:30-11:00 samt ca 13:00-17:00 kommer bussen rulla längs Linje 1

Ca 11:00-13:00 finns bussen uppställd vid Fabriksgatat/Stortorget för studiebesök och frågor.

Bussen kommer att trafikera strax före eller efter ordinarie turer på linjen och kommer inte att påverka den ordinarie trafiken eller tidtabellen. Alla är välkomna och det kommer att vara kostnadsfritt att åka med under hela eller delar av linjen.

Om Nobina

Nobina kör en stor del av kollektivtrafiken med buss i Sörmland på uppdrag av Sörmlandstrafiken.

I diskussionen om buller och en attraktiv stadsmiljö har elbussen kommit att ta en allt större position – men också skapat nya frågeställningar om infrastruktur, laddning och helhetslösningar. Nobina kör idag elbussar på ett antal olika platser runt om i Sverige.

Foto: Pressbild Nobina

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*