23 februari 2017

Nya Talltullen tar form!

Under våren kommer Talltullen att byggas om – från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Idag presenterades planerna för ombyggnationen, som är en del av Katrineholms nya stråk. 

Pressträff kring Talltullens ombyggnation. Foto: Josefine Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström tillsammans med samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt visar planerna för Talltullen.

Trafikplats Talltullen kommer byggas om under våren 2017 – från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Två cirkulationsplatser kommer att byggas, och trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister och ska andas trygghet och säkerhet. För att fira Katrineholms 100-årsjubileum planteras 100 körsbärsträd som på våren ger ett blomsterhav och på hösten bjuder på sprakande gult, orange och rött.

 Vi bygger inte bara ett nytt stråk genom Katrineholm, vi bygger känsla och attraktionskraft, vilket Talltullen blir ett bra exempel på, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Ombyggnationen av Talltullen är en del av Katrineholms nya stråk, där tanken är att gå från genomfartsled till ett stråk som blir en levande del av staden, och som genomsyras av en mer stadsmässig karaktär.

Så här ska Talltullen omvandlas

Skiss som visar hur Talltullen ska omvandlas, skiss: Ida Andersson, Tyréns
Klicka på bilden för att förstora illustrationen i ett separat fönster.

Illustrationsplan över Talltullen, illustration av: Ida Andersson, Tyréns

Klicka på bilden för att förstora illustrationen i ett separat fönster.


Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*