27 juni 2017

Myndigheter samverkar för stöd till EU medborgare i Sverige

 
Ny webbplats  har lanserats för stöd och vägledning till EU-medborgare. 
Eumedborgareisverige.se är till för den som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen tydliggör statliga myndigheters roller och mandat samt ger vägledning kring tillämpning av nuvarande rättsläget. Den ger även en tydlig inblick i hur samverkansarbetet, både nationellt och internationellt, kan se ut samt länkar till relevanta metodstöd.
 
Webbplatsen har tagits fram genom ett samordnande arbete mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället. Plattformen drivs inom ramen för det nationella uppdraget avseende EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt.
 

eumedborgareisverige.se   

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*