8 september 2017

Militär stridsövning i Mälardalen - Aurora 17

Militärer och stridsvagn

Under några dagar i september 2017 genomför försvarsmakten en övning som kallas Aurora. Alla delar i försvaret deltar, armén, marinen och flygvapnet. Övningen ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Huvuddelen av övningen ligger runt Gnesta men Katrineholm berörs till viss del.

Övningen genomförs den 18-27 september, i början mest transporter av stora förband och stridsfordon, sedan en stor stridsövning 24-27 september. I Katrineholm är det främst Björkvik som berörs.

Så här berörs Katrineholm

  • Försvaret kommer att ha militär flygverksamhet med helikoptrar vid Björkvik Ring som är avstängt för allmänheten under den tiden. Det blir ljudstörningar i området då olika transporter med helikopter kommer att flyga runt det gamla flygfältet. I övrigt blir det inga samhällsstörningar.

  • Vid Logistikcentrum kommer tung trafik att cirkulera. Dock inga stridsfordon och det här innebär inga störningar i stadstrafiken. Kollektivtrafiken går som vanligt.

Då Katrineholm ligger rätt långt ifrån själva stridsområdet kommer det inte innebära några samhällsstörningar. Berörda markägare är informerade. Eventuella skador på mark, miljö eller privat egendom åtgärdas eller ersätts av Försvarsmakten. Är du orolig för dina djur kan du kontakta Försvarsvarsmakten.

All information om övningen hittar du på Forsvarsmakten.se/sv/aurora. De har bland annat sammanställt informationsfilmer och svar på många av de vanligaste frågorna. Där hittar du självklart även alla kontaktuppgifter du kan behöva.

Försvarsmaktens övning Aurora 17

Fakta om försvarsmaktens övning Aurora

Det är den mest omfattande övning som Försvarsmakten genomför på många år. Övningen kommer i huvudsak att äga rum i Mälardalen, i Göteborg och på Gotland. En nödvändighet för att öva det nationella försvaret och skyddet av vår huvudstad och Gotland. Marinen kommer att öva längs kusten och flygvapnet i luftrummet.

Tider och platser

Övningenn planeras i skeden enligt följande; förberedelseskede 11-18/9, förmågeskede 19-23/9, försvaraskede 24-27/9 och avvecklingsskede 28-29/9.

 

18-24 september kommer övningen att pågå i området från Enköping och västerut mot Uppsala och ner mot Stockholm.

24-27 september förflyttas tyngdpunkten till söder om Stockholm, norr om Gnesta (se karta).

Söndagen den 24 september kommer förband att transporteras runt, samt igenom Stockholm för att fortsätta övningen söder om staden. Då kommer det huvudsakliga övningsområdet att vara söder om Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje och ner mot Nyköping och Oxelösund. Under söndagen genomförs också en Försvarsupplysningsdag på Gärdet i Stockholm.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*