23 november 2017

Mercurs anhörigdagar för män

11-13 december är det dags för Mercurs anhörigdagar för män. Programmet riktar sig till dig som är make, partner, son, bror, pappa, kollega eller vän till någon som har en alkohol- eller drogproblematik.

Runt varje alkohol/drogberoende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad på grund av en annan människas bruk av alkohol och droger. Det betyder att cirka fem miljoner människor i Sverige är anhörig/närstående till en som är beroende.

Erfarenhet visar på att män har svårare att tala om sin frustration och sorg över sin anhörigproblematik och det är sällan som män aktivt söker stöd i detta. Därför anordnas anhörigdagar som endast riktar sig till män. Du kan vara make, partner, son, bror, pappa, kollega eller vän.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den som är beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Syftet är att du genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den som är beroende.

De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:

  • Symtom på medberoende
  • Sjukdomsbegreppet
  • Hur drickandet/drogandet påverkar familjen
  • Vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
  • Att sätta gränser
  • Kommunikation
  • Vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i Katrineholms kommun.

Program: 11/12 – 13/12 2017, klockan 09.00 -15.00

Plats: Mercurs lokaler, Område gamla karossen. Ingång plåtdörr mittemot Hälsogymets entré.

För deltagande i anhörigprogram riktat till män eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Jessica Carlson senast 5 december 2017
Alkohol och drogterapeut, Anhörigterapeut

e-post: jessica.carlson@katrineholm.se
telefon: 072-247 45 57

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*