12 juni 2017

Kommunalt råd byter namn

Handikapprådet i Katrineholm byter namn till Funktionsrättsrådet Katrineholm.

Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt Sverige. Kommunens handikappråd har sedan en tid diskuterat att följa samma väg. Förra veckan beslutade Folkhälsoutskottet att genomföra namnändringen även i Katrineholm. Det kommunala Handikapprådet heter numera Funktionsrättsrådet Katrineholm.

– Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder med en ny dimension. Funktionsrätt handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttar från hinder, tillgänglighet till mänskliga rättigheter. Namnbytet ligger helt rätt i tiden, säger Anneli Hedberg (S) ordförande i folkhälsoutskottet och Funktionsrättsrådet Katrineholm.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*