3 juli 2017

Katrineholm högt rankad i Kvinnofridsbarometern

I Kvinnofridsbarometern 2017 undersöker Unizon kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Katrineholm hamnar på 14:e plats i landet och är därmed högst rankad i Sörmland. 

Det är Unizon, Sveriges kvinnojourers riksförbund, som gjort enkätundersökningen Kvinnofridsbarometern och den genomfördes under hösten och vintern 2016-2017. Barometern bygger på en enkät som skickades ut till landets 290 kommuner. 162 kommuner har besvarat enkäten.

Kommuner från såväl storstadsregioner som landsbygd ingår. Några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten har inte kunnat identifieras och både stora och små kommuner har deltagit. Kommunerna har rangordnats utifrån de poäng de erhållit på respektive fråga. Kommunerna fick svara på frågor om hur man jobbar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Exempelvis fick man frågor om kommunen har en fungerande kvinnojour och om man erbjuder stöd till att få våldsutsatta kvinnor ett permanent boende.

I Sörmland är Katrineholm den högst rankade kommunen på plats 14. Strängnäs är den näst högst rankade kommunen på plats 21. Eskilstuna och Flen hamnar på plats 55. Nyköping, Gnesta, Trosa, Oxelösund och Vingåker svarade inte på undersökningen. Högst rankad i hela landet var Trollhättan.

Källa: www.unizon.se

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Kvinnofridsbarometern

Ta del av hela undersökningen här.