10 maj 2017

Friskvård i Katrineholms kommun

Samtliga anställda kommer att bland annat, erbjudas friskvårdsbidrag från och med 1 januari 2018. 

Idag presenterade Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) tillsammans med personalutskottets ordförande Johan Söderberg (S), ett förslag till friskvårdsbidrag som ska gälla för samtliga förvaltningar och anställda.

Johan Söderberg, Göran Dahlström och Lars Härnström kör ett friskvårdspass vid utegymmet i stadsparken.
Johan Söderberg, Göran Dahlström och Lars Härnström kör ett friskvårdspass vid utegymmet i Stadsparken. Foto: Geza Simon

 

– Vissa förvaltningar har egna modeller av friskvård och många andra har ingen förmån alls idag. Vår utgångspunkt när vi tagit fram detta förslag är att alla ska ges möjlighet till friskvårdsbidrag och samma modell ska gälla alla. En annan utgångspunkt vi har haft är att betrakta friskvården som eget ansvar. Det vi gör är att komplettera och hjälpa den enskilde medarbetaren till en aktiv fritid, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande.

Med förslaget satsar kommunen 3 miljoner kronor årligen på friskvård. Samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda där anställningen sträcker sig över 1 år, har rätt till ett friskvårdsbidrag med högst 1 000 kronor per person och år.

 – Anvisningarna gäller från och med 1 januari 2018 och är ett första steg i utvecklingen av friskvård i Katrineholms kommun, fortsätter Göran Dahlström.

Förutom pengar ska det finnas en, eller flera hälsoinspiratörer på varje förvaltning. Uppdraget för hälsoinspiratörerna är att samordna och stötta arbetsplatserna i planering och genomförande av friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsaktiviteterna är en del av arbetsmiljöarbetet och ska tas upp på arbetsplatsträffar och samverkan. Varje arbetsplats ska vid minst två tillfällen per år ta upp frågor rörande friskvård och hälsofrämjande frågor. Frågan kan med fördel vara en stående punkt på både arbetsplatsträffar och samverkan.

Nu behandlas förslaget i demokratins olika instanser; personalutskottet, facken ska säga sitt och förslaget ska godkännas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*