14 juni 2017

Du har väl inte missat att vi startar anhörigprogrammet?

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol och droger erbjuder Katrineholms kommun ett anhörigprogram. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i kommunen.

Programstart: 26/6-28/6 under 3 heldagar

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5 Katrineholm, obs sista anmälan är 14 juni 2017.

Man räknar med att det runt varje alkohol/drogberoende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:

  • Symtom på medberoende
  • Sjukdomsbegreppet
  • Hur drickandet/drogandet påverkar familjen
  • Vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
  • Att sätta gränser
  • Kommunikation
  • Vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i kommunen.

Programstart: 26/6-28/6 under 3 heldagar

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5 Katrineholm

 

För deltagande i anhörigprogrammet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta

Jessica Carlson senast 14 juni 2017

Alkohol och drogterapeut, Anhörigterapeut

jessica.carlson@katrineholm.se

0722 474557

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*