15 mars 2017

COPE-utbildning för tonårsföräldrar startar 19 april

Uppväxten är kanske den svåraste perioden i en människas liv. Att vara förälder till ett barn/tonåring kan vara nästan lika krävande. Vardagen  kan vara omvälvande - från att ha en bra relation till att på ett ögonblick hamna i konflikt.

Hur kan du som förälder förhålla dig till och möta snabba känsloväxlingar?

Som förälder kan du behöva stöd och strategier för att förebygga negativa spiraler och skapa en fungerande kommunikation med ditt barn. Vi erbjuder därför en COPE-utbildning för dig som har en tonåring som är 13-19 år.

Några strategier som vi kommer att arbeta med under utbildningen är:

  • Hur kan du som förälder behålla lugnet och bortse från negativt beteende?
  • Hur kan du som förälder använda dig av effektiva uppmaningar?

Om COPE

COPE – Community Parent Education Program – ger dig verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende. Det kan röra sig om hur du uppmuntrar på ett medvetet sätt eller hur du kan förebygga och hantera konflikter och svåra situationer.

Grundtanken i COPE-utbildningen är att du som förälder är expert på ditt eget barn. Men du kan behöva påfyllning av idéer och få prata om hur det är att vara förälder med andra föräldrar. 

Målsättningen med denna föräldrautbildning är bland annat:

  • Att utveckla praktiska och konkreta redskap/strategier i föräldraskapet som stärker föräldrars och barnens självförtroende.
  • Att utveckla strategier som förstärker positiva beteenden hos barnen/tonåringen samt förebygger negativa beteenden.
  • Att ge föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Tonåring 13-19 år
COPE-utbildningen startar onsdagen 19 april kl. 16.00. 
Den pågår onsdagar under vecka 16-23 där varje tillfälle håller på i 2 timmar.

Anmälan senast den 10 april till Charlotta ”Tottan” Gustavsson och Johanna Seger på telefon 073-0242050 eller mail kollektivet@katrineholm.se

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

HVB Kollektivet och Klivets lägenhetsboende
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*