7 september 2017

Broreparationer vid Gersnäs och Djulökvarn

Under hösten kommer Katrineholms kommun att utföra reparationer av två broar avsedda för gång- och cykeltrafik.

Gersnäsbron
Under vecka 37-43 kommer gång- och cykelvägen till Gersnäsbron som går över riksväg 52 i Katrineholm att vara avstängd. Detta beror på att bron måste lyftas bort från vägen och repareras på annan plats. Det innebär att gång- och cykeltrafiken över Gersnäsbron under den här perioden leds om via cykelvägen som går parallellt med Bievägen och Riksväg 56.

När: vecka 37 till 43. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun/Martinssons
Mer information: projektledare Magnus Rostedt, magnus.rostedt@katrineholm.se
Gång- och cykelvägsbron vid Djulökvarn

Under vecka 38-46 kommer gång- och cykelvägsbron vid Djulökvarn att vara avstängd.
Detta beror på att bron ska repareras. Det innebär att gång- och cykeltrafiken vid Djulökvarn under den här perioden leds om på Norrköpingsvägen.

När: vecka 38 till 46. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun/Martinssons
Mer information: projektledare Magnus Rostedt, magnus.rostedt@katrineholm.se

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*