23 oktober 2017

Biogasmacken ur funktion

Biogasmacken Rosenholm Biogas är avstängd på grund av reparation. 

Enligt Sörmland Vattens hemsida har det varit problem med biogasmacken till och från under en veckas tid.

Idag måndag den 23 oktober, fanns en reparatör på plats för att reparera biogasmacken. I samband med att macken skulle startas upp igen efter reparationen så uppstod dessvärre ett annat större haveri i macken. Detta medför att macken preliminärt stängs av resten av vecka 43.

Följ informationen på Sörmland Vattens hemsida: Sörmland Vatten

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*