22 augusti 2016

Viadidakts satsning för elevers slutbetyg

Efter 1 januari 2017 kan slutbetyg  inte längre utfärdas för elever som läst sin gymnasieutbildning enligt det tidigare betygssystemet. Viadidakt gör därför en särskild satsning för de elever som behöver läsa in kurser för att kunna ansöka om slutbetyg.
Viadidakt rekommenderar de elever som läst enligt det tidigare systemet men som saknar slutbetyg, att läsa upp de saknade kurserna under höstterminen. Genom att komplettera till slutbetyg får även dessa elever möjlighet att kunna söka vidare till högre studier.

För mer information, kontakta Viadidakts studie- och yrkesvägledare på telefon 0150-48 80 90.

Fakta:

Den som har påbörjat sina gymnasiestudier på Komvux efter 1 juli 2012 läser till en gymnasieexamen, i vilken enbart nya kurser ingår. Detta kan medföra problem för personer som saknar slutbetyg och har betyg från det tidigare betygssystemet eller personer som har ett samlat betygsdokument från vuxenutbildning. Viadidakt sätter därför  in en extra satsning på väglednings- och utbildningsinsatser för elever som behöver läsa in kurser för att ansöka om slutbetyg.

 

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*