17 februari 2016

Vi värnar vår sköna lustgård!

Vi värnar vår sköna lustgård och arbetar aktivt för att den ska må bra och hållas i bästa skick. Bland annat ser våra medarbetare på parkavdelningen kontinuerligt över trädens status i kommunen.

Just nu håller vi på att ta ner träd som dömts ut på grund av röta. Träden kan bli livsfarliga om de inte tas ner i tid. Och på de flesta ställen sätter vi naturligtvis ut nya träd istället för de som tagits ned.

Vi ber om överseende med eventuella störningar arbetet kan medföra.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*