1 november 2016

Trafikverket presenterar planerna för ombyggnationen av väg 56

Trafikverket planerar att bygga om väg 56 mellan Bie–Alberga (Stora Sundby) till mötesfri väg, för ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor. Nu bjuder de in till samrådsmöte för att informera om planerna och få dina synpunkter på förslaget.

Välkommen till samrådsmöte

Trafikverket informerar om vägplanens formella handläggning och din möjlighet att påverka förslaget. 

Tid och plats: Onsdag den 9 november klockan 18:00 i samlingslokal Lyan, Skolvägen 3, i Julita.

Trafikverket kommer att gå igenom förslag till:

  • ombyggnad av väg 56,
  • nybyggnad av vägarna 56 och 214,
  • förändring av enskilda och privata vägar,
  • stängning av enskilda in- och utfarter,
  • indragning av delar av de allmänna vägarna 56 och 214,
  • förslagets miljökonsekvenser.

Mer information och kontakt

Vänligen vänd dig till Trafikverkets webbplats för mer information. Se länk i högerspalten.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*