17 maj 2016

Sveriges matgladaste politiker

Anneli Hedberg Katrineholms kommun, är en av tio politiker i Sverige som tävlar om titeln ”Årets skolmatpolitiker” som delas ut av White Guide Junior.

Mat smakfullt upplagt på tallrikar i en skomatsal.
Foto: Marie Moqvist

Priset Årets skolmatpolitiker; White Guide Junior delas varje år ut av facktidningen Magasin Måltid. Syftet är att bidra till att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin genom lyfta fram och sprida goda exempel från skolmatssverige.

Anneli Hedberg (S) ordförande i Service och tekniknämnden i Katrineholms kommun är alltså en av tio politiker i Sverige som har chansen att ta hem titeln Årets skolmatpolitiker.

Anneli är politikern som under hela sitt yrkesliv värnat om de ungas förmåga. Hon brinner för elevernas delaktighet och att de ska få vara med och påverka. Ett exempel på ett sådant samarbete är då några högstadieelever nyligen gjorde ett projektarbete om matsvinn. Eleverna kom fram till att mindre tallrikar skulle kunna minska mängden mat som kastas efter varje skolmåltid, något som Anneli tog fasta på och som nu ska testas i skolköken. Hon är den politiker som vill få med den offentliga gastronomin på världskartan, och hon säger själv att: ”måltiden ska vara ett glädjeämne som bidrar till såväl social samvaro som god livskvalité. I Katrineholm är mat liv och lust!”.

För mer information:
Anneli Hedberg telefon: 0150 – 568 18

Webbsida med alla nominerade: https://whiteguidejunior.com/

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*