10 november 2016

Optimism och framtidstro på årets höstbuffé!

Det går bra för Katrineholm. Det kunde samtliga deltagare skriva under på när årets höstbuffé anordnades på torsdagskvällen på Hotell Statt i Katrineholm. Näringslivet har bra tillväxt och det råder byggboom i kommunen. Men varför nöja sig där när mycket mer är på gång. 

Höstbuffé 2016, foto: Carina Lloyd
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström inledde höstbuffén.

En kommun i utveckling

Det kommer att hända otroligt mycket under de närmaste fem åren, något som kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström betonade under torsdagens höstbuffé. Vi har en bra kommunal ekonomi och kan nu presentera den starkaste budgeten någonsin - med många investeringar. Kommunen kommer dessutom att göra en stor satsning på kompetensförsörjning, och från och med 1 januari 2017 ges möjlighet att få heltid för den som arbetar inom Katrineholms kommun.

Det byggs som aldrig förr!

Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt förstärker bilden av Katrineholm som en kommun i utveckling. Det byggs just nu otroligt mycket och där merparten byggare är privata aktörer, något som speglar en sund marknad mellan privata och offentliga aktörer. På listan över aktuella och planerade byggprojekt hittar vi nya bostäder, skolor, äldreboende, handel, parkeringshus, stråk, friluftsområden, parker och områden för besök och turism. Målet är att vara 40 000 invånare år 2030. 500 nya bostäder kommer att färdigställas till 2017, men totalt kommer 3000 nya bostäder att behövas i staden och 1000 nya bostäder på landsbygden till 2030. 

Presto satsar på Katrineholm

Madelene Tegerstrand och Johan Wiksäter från Presto, foto: Carina Lloyd
Madelene Tegerstrand vVD/Ekomichef, och Johan Wiksäter operativ chef från Presto

Madelene Tegerstrand vVD/Ekomichef, och Johan Wiksäter operativ chef från Presto, hade nästa punkt på programmet. Både Madelene och Johan är hemvändare som efter många år på annan ort flyttat tillbaks till hemorten. Mycket av det som Presto sysslar med är lagbundet, vilket påverkar utvecklingen i hög grad. Presto startade 1959 av nuvarande ägares far. Huvudkontoret och en produktionsenhet finns i Katrineholm och en produktionsenhet i Gnosjö samt återförsäljare och servicekontor i hela Norden med 40 kontor/depåer i Sverige. Totalt 320 anställda i Norden varav 75 i Katrineholm. Två produktionsenheter finns också i Kina med cirka 300 anställda. Koncernen omsätter 470 miljoner.

Ägarfamiljen Danielsson har hela tiden varit noga med att satsa på Katrineholm och utvecklat företaget hela tiden. Det är aldrig långt från en bra idé till ett beslut. 

Blomberg & Stensson har många järn i elden

Stefan Edlund från Blomberg & Stensson beskriver den passionerade resan som företaget och ägaren Kimmo Frondelius gjort. Från början var Blomberg & Stensson ett plåtföretag som utvecklades och för att få ett mer komplett företag köpte de in andra bolag, så som Gustavsson och Hjort och Engströms.

Det senaste tillskottet i koncernen är det nya utvecklingsföretaget XModul som för närvarande håller på att flytta in i lokaler på Scaniaområdet. Blomberg & Stensson har också inlett ett samarbete med SveaAgri (Sveaverken) som gör att de nu samverkar kring lokaler för produktion och kan flytta samman produktionsenheterna på ett fördelaktigt sätt för både produktion och logistik. Stefan poängterar hur viktigt det är att ha bra och rätt personal och de har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som en aktör för att nå detta.

Stefan pekar på fyra viktiga faktorer för att utvecklas:

  1. bra personal
  2. en ägare som brinner för sin verksamhet och har en känsla för företaget
  3. följa vad som händer i omvärlden
  4. ha en kommun som stöttar.     

Om höstbuffén 2016

Den årliga höstbuffén där kommunen bjuder in nyckelpersoner inom näringslivet, politiker och tjänstemän var på hotell Statt onsdagskvällen den 9/11 och samlade cirka 65 deltagare. 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*