19 december 2016

Nya tågtider för Sörmlandstrafiken

Genom fler avgångar ökar möjligheterna att bo på en ort och arbeta eller studera på en annan ort. Det underlättar och gör det enklare att resa både på fritiden och i tjänsten. Syftet är att förbättra möjligheterna till regional pendling och därmed bidra till ökad tillväxt och jobbskapande.

I ett samarbete mellan länen Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland genomförs en rad föränd­ringar i tågtrafiken. I december tas ett första steg mot morgondagens resande och ökar trafikutbudet som ett första steg i den större satsningen för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen med mer trafik.

Förändringarna i tågtrafiken är en del av en större satsning för ett förbättrat resande i Mälardalen och innebär bland annat:  

Ökning av trafikutbudet sker på följande linjer
Örebro – Eskilstuna – Stockholm
Nyköping – Norrköping – Nyköping – Stockholm
Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala
Linköping – Stockholm – Gävle
Stockholm – Uppsala
Stockholm – Västerås – Örebro – Hallsberg

För mer information kontakta Sörmlandstrafken via deras kundservice på telefon 0771-846 846

 

Sörmlandstrafikens webbplats

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*