24 februari 2016

Ministerns stödpaket till Katrineholms kommun

Insatser riktade till egenföretagare, jobbaktiviteter och utbildningar. Det var vad näringsministern Mikael Damberg (S) hade med sig när han idag besökte Katrineholm för att presentera regeringens stöd till kommunen.

Mikael Damberg, Sari Eriksson kommunchef och Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen Sari Eriksson flankerad av Mikael Damberg till vänster och Göran Dahlström på höger sida.  
Foto: Geza Simon 

Katrineholm drabbades hårdast i landet i och med Ericssons nedläggning förra våren 2015, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Han besökte idag Katrineholm för att informera om de insatser regeringen tänker göra för Katrineholm.

Stödet handlar om att regeringen ska söka 60 miljoner kronor från EU:s globaliseringsfond. Merparten av pengarna är tänkt ska gå till Katrineholm. I ansökan finns även Stockholm och Kumla med som också drabbades av Ericssons nedläggning.

Det går i dagsläget inte att säga exakt hur pengarna kommer att fördelas, men klart är att merparten av de 60 miljonerna ska gå till de anställda i Katrineholm enligt Damberg. Pengarna ska bland annat användas till utbildningar, egenföretagande och jobbaktiviteter för att personalen ska kunna ställa om till nya yrken.

– Mitt uppdrag är att stå upp för katrineholmarna, framförallt de som blivit av med sina jobb. Vi lämnar inte någon bakom oss, varken från Ericsson eller Sörmlands Grafiska. Regeringens stöd kompletterar det arbete som kommunen, Ericsson och arbetsförmedlingen redan gör för Ericsson anställda. De extra pengarna kommer gå till fortsatt utveckling inom områden som utbildning, företagsutveckling och arbetsmarknadsutbildningar. Mitt arbete framöver handlar om att försöka få hit fler företag, fler arbeten och satsningar inom infrastruktur, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*