4 augusti 2016

Katrineholmsveckan 2016

Katrineholms-Veckan firar 2016 31 år och är som vanligt förlagd till vecka 32, närmare bestämt till dagarna 7-14 augusti. Från den blygsamma starten har veckan vuxit till ett arrangemang som omfattar drygt 130 evenemang.

Föreningen Katrineholms-Veckan är en ideell förening, vars ägare är, idrottsklubbarna  KAIK, KSK, KIF och Värmbolsklubbarna FC och DFK.

Katrineholms-Veckans unika koncept är att den är helt föreningsdriven, även om kommunens stöd i form av en generös grundplåt och hjälp från olika förvaltningar är en förutsättning för evenemanget. Även det privata näringslivet bidrar med ekonomiskt stöd, vilket gör att i stort sett alla programpunkter under veckan är gratis för besökaren.

Du hittar fullständigt program för veckan här.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*