24 maj 2016

Katrineholms näringsliv en av få ljusglimtar i länet

Idag publicerar Svenskt Näringsliv resultaten i årets enkätundersökning av företagsklimatet. En av få ljusglimtar är Katrineholms kommun som förbättrar sitt resultat mest i länet från föregående mätning.

Resultaten i Svenskt Näringslivs stora undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner presenterades av Björn Lindgren, regionchef Svenskt Näringsliv vid ett pressmöte tisdagen den 24 maj i Katrineholm. Värd för pressträffen var John Sheiakh, vd och ägare Svea Legosmide samt Sörmlands Maskinservice.

Johan Sheiakh visar runt Lars Härnström, Göran Dahlström och Sari Eriksson runt i sina nya lokaler.
John Sheiakh visar upp sina nya lokaler för Lars Härnström, Göran Dahlström och kommunchefen Sari Eriksson.


Totalt 1038 företagare och 233 politiker i Sörmland har betygsatt sin hemkommun. Det kan konstateras att svenskt företagsklimat i år gör ett stort magplask enligt Svenskt Näringsliv.

I Sörmland har Katrineholm stått för den största förbättringen av resultatet. Även Strängnäs har ökat sitt resultat något från förra året. Resterande kommuner i länet har sämre resultat i år än vid förra mätningen. Bäst resultat har även i år Trosa.

 – Vi har en uthållighet i arbetet kring företagande i kommunen som ger resultat. Vi har stadigt förbättrat oss de senaste tio åren. Idag har vi en strategi och struktur att jobba med företagen och företagande. Stor eloge till vår personal och kommunens företagare för ett gott samarbete som ger resultat. En del i framgången handlar om att ha en bra dialog med kommunens företagare och det tycker jag vi har, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Positiv kurva för Katrineholms kommun vad gäller företagsklimat.

 – Andra rankingar som vi jobbat aktivt med är bland annat tillgänglighet och miljö. Även dessa påverkar företagen. Vi försöker hela tiden minimera byråkratin kring dessa frågor som i slutänden ska gynna företagandet i kommunen, säger Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Dagens enkätresultat står som grund för Företagsrankingen som presenteras av Svenskt Näringsliv den 20 september i år. 

FOTO: Geza Simon

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*