18 maj 2016

Nu flyttar vi ut kontoret på stan!

Den 20 till 21 maj flyttar delar av Katrineholms kommun ut sin verksamhet på Stortorget i Katrineholm. Invånarna får möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, ställa frågor och diskutera utvecklingen av Katrineholms kommun. 

Kontoret på stan! Foto: Hanna Maxstad

- Vi väljer att flytta ut vårt kontor till Stortorget här i Katrineholm för att komma närmre kommuninvånarna som bor och verkar här. Vi vill skapa nya och intressanta mötesplatser och ge invånarna i Katrineholm möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, tycka till om det som sker kring staden och landsbygdens utveckling och diskutera med oss som är på plats, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt.

Under de två dagarna kommer besökaren bland annat ha möjlighet att tycka till om olika aktuella projekt, designa sin egna rabatt (det bästa förslaget blir sedan verklighet), få direktrådgivning kring bygglov och klimat- och energifrågor. Kommunens visualiseringsbord finns på plats och ger besökaren en inblick i aktuella byggprojekt så som Stortorget, Katrineholms nya stråk, Kvarteret Hjorten, Kvarteret Hästen, Kvarteret Pionen och mycket mer. På plats finns representanter från kommunen - redo att diskutera och svara på besökarens frågor och tankar om Katrineholms utveckling.

TIDER

Fredag 20 maj klockan 10-17.
Lördag 21 maj klockan 10-15.

PLATS

Stortorget i Katrineholm.

FULLSTÄNDIGT PROGRAM

Programmet för de två dagarna finns i högerspalten.

För mer information om programmet vänligen kontakta Josefine Karlsson, kommunikatör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Telefon: 0150–577 17.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*