29 juni 2016

Katrineholm fortsätter klättra i miljöranking

Så var det dags! Årets miljöranking för 2016 är här och Katrineholms kommun landar på en fantastisk 24:e plats - en indikation på att miljöarbetet inom kommunen är på rätt spår. 

 Årets resultat är väldigt positivt och den klättring vi gör, från plats 60 till 24, visar att målmedvetet arbete lönar sig. Vi är stolta över vårt miljöarbete i Katrineholms kommun och resultatet stimulerar samtidigt vår vilja till att bli ännu bättre, säger Martin Edgélius ordförande i bygg- och miljönämnden.

Förra året (2015) hamnade Katrineholms kommun på plats 60 och gjorde ett positivt lyft på totalt 88 platser (från plats 148). I år klättrar vi 36 platser och hamnar dessutom på plats 3 av 9 i länet.

Det här är ett fantastiskt resultat och ett tecken på att vårt målmedvetna och långsiktiga arbete inom miljöfrågorna är på rätt spår, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt.

Det här gör vi 

Miljö- och hållbarhetsfrågor har länge varit viktiga i Katrineholms kommun, och under de senaste åren har frågorna fått ett tydligare genomslag i verksamheten. För första gången ingår numera frågorna på ett tydligt sätt i kommunplanen för mandatperioden 2015-2018. Frågorna har fått större dignitet eftersom kommunplanen klargör på ett konkret sätt vilka mål kommunen förväntas nå.  

Placering år för år

Stapeldiagram över Katrineholms kommuns placeringar från 2009 till 2016

Om rankingen
För åttonde året i rad genomför Miljöaktuellt en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egen enkät som kommunerna besvarat och åtta andra källor (Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Energimyndighetens statistik över installerad vindkraftseffekt samt Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas).

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*