1 december 2016

Gott betyg för Katrineholm.se i webbundersökning

Resultatet visar att Katrineholms kommuns webbplats får  92 % av  total andel maxpoäng, det vill säga 708 av 768 poäng. Det ger en delad 11 plats av landets kommuner.

För åttonde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomfört webbundersökningen Information till alla för att undersöka innehåll och kvalitet på alla kommuners webbplatser.

I årets webbgranskning från SKL har kommunerna själva fått granska och bedöma sina webbplatser. Självskattningen gjordes utifrån 250 frågor som SKL skickat ut till kommunerna under perioden juni till augusti 2016.  Katrineholms kommun ville få fram hur lätt eller svårt det kan vara för kommuninvånarna att hitta information på Katrineholm.se. Därför valde kommunen att låta en anställd som till vardags arbetar inom vård- och omsorg att göra granskningen. I många andra kommuner gjordes självskattningen av de egna webbredaktörerna eller en centralt placerad controller.

De 250 frågorna som kommunen fått från SKL handlar om olika aspekter som finns i alla verksamheter, allt från skolor och äldreomsorg till kultur, bostäder och öppen påverkan med mera. Det vi kan göra för att bli ännu bättre på resultaten och utveckla det vi vet att våra kommuninvånare efterfrågar, är att analysera de olika frågorna och förbättra det vi kan via struktur, innehåll och sökoptimering.

SKL genomförde även en extern undersökning för att se om kontaktuppgifter till nio av kommunens nyckelpersoner gick att hitta med hjälp av kommunens egen sökmotor och av Google. Här fick Katrineholms kommun ett lågt resultat på 33 %. De nyckelpersoner som eftersöktes var exempelvis, kommunchef, kommunalråd, socialchef, skolchef och liknande.  Det vi kan göra för att förbättra sökträffarna är att se över sökfunktionen samt se till att lägga in extra sökord och sökoptimera sidorna med nyckelpersoner.

Här kan du se hela  SKL:s webbundersökning

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*