28 april 2016

Fler tåg och billigare pendlarkort

Pendlare till och från Katrineholm gynnas när MÄLAB har gjort klart med ny trafikoperatör, som blir SJ. Resultatet blir mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågstrafiken i Mälardalen.

Oskar Jonsson från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet presenterar förändringarna i Mälardalen.

Oskar Jonsson från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet presenterar förändringarna i Mälardalen. FOTO: Lars Härnström

– Mer och bättre fungerande regionaltågtrafik är en förutsättning för att Katrineholms kommun ska kunna utvecklas så som vi vill.  Fler tåg, bättre och för många, billigare pendlarkort gör vår kommun ännu starkare, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

 – Äntligen en gemensam taxa som gäller över länsgränserna. Från Tierp i norr till Linköping i söder gäller samma pendlarkort, säger Lars Härnström (M) vice ordförande i kommunstyrelsen.

För de som pendlar till och från Katrineholm innebär detta att från och med 11 december 2016 kommer tågtrafiken att utökas:

Hallsberg – Katrineholm – Stockholm ”Sörmlandspilen”
Två ytterligare avgångar införs i vardera riktningen på vardagar och helger. På vardagar innebär detta timmestrafik i båda riktningarna morgon och kväll. På helger blir trafiken i stort ett tåg varannan timme.

Linköping – Norrköping – Eskilstuna – Västerås – Sala ”UVEN”
Trafiken förstärks genom en ny morgonavgång vardagar med ankomsttid till Eskilstuna strax före kl 7. I motsatt riktning, mot Linköping och Norrköping, förstärks trafiken med två nya kvällsavgångar vardagar. Viss utbudsförbättring även lördag och söndag.

Även nya pendlarbiljetter kommer att införas från hösten 2017. I samband med det kommer dagens TiM-biljetter och SJ 30-dagarsbiljetter sluta säljas. Maxpriset för ett pendlarkort i Mälardalen kommer bli 3200 kronor. Kortet kommer vara giltigt för resor i hela Mälardalens regionaltågstrafik, SL och regional busstrafik.

Prisexempel: Ett pendlarkort från Katrineholm-Stockholm inklusive SL-kort (samt hela Mälardalen) kommer kosta 3 200 kronor, vilket idag kostar 3 375 kr. Katrineholm – Södertälje kostar 2 480 kronor och med den nya taxan 2 400 kronor. Resor till Norrköping blir priset 1 400 kronor jämfört med dagens prisnivå på 1 568 kronor utan tillägg.

Utöver det stannar många av SJ:s snabbtåg på sträckan Stockholm-Göteborg/Karlstad och omvänt i Katrineholm. Dessa tåg drivs kommersiellt och utbudet regleras inte i övergångsavtalet. TiM pendlarkorten och de nya pendlarkorten gäller såsom tidigare inte på snabbtågen.

För fler prisuppgifter, trafikförändringar se MÄLAB:s hemsida. http://www.malab.se/

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*