18 november 2016

En kvarts miljon till Katrineholms ungdomar

Gruvans fritidsgård får en kvarts miljon kronor extra för att utöka sina öppettider. De nya pengarna och ideella krafter kan göra att Gruvan kommer att utöka sina öppettider från en kväll i veckan till fem i veckan.

Verksamhetschefen Jenny Skarstedt och Kultur och turismnämndens ordförande Cecilia Björk (S) berättar för lokaltidningen om planerna för fritidsgården Gruvan.

Verksamhetschefen Jenny Skarstedt och Kultur och turismnämndens ordförande Cecilia Björk (S) berättar för lokaltidningen om planerna för fritidsgården Gruvan. Foto: Geza Simon

Kultur och turismnämndens ordförande Cecilia Björk (S) och verksamhetschefen Jenny Skarstedt berättade idag om planerna för kommunens fritidsverksamheter. Båda har följt och deltagit i den allmänna debatten kring ungdomars möjligheter till fritidsverksamhet i kommunen.

 – Vår plan är att skjuta till en kvarts miljon kronor till ungdomsverksamheten på fritidsgården Gruvan. Pengarna ska främst användas till utökade öppettider, berättar Cecilia Björk.

  – Vi har pratat med ungdomar, deltagit i möten med föräldrar, föreningar och det finns ett stort engagemang bland alla att förbättra villkoren för ungdomars fritid. Just samverkan är nyckeln till framgång. Det finns enorma ideella krafter i civilsamhället som vill hjälpa till, säger Jenny Skarstedt.

Förslaget ska upp för beslut i kommunfullmäktige på måndag den 21 november. Om allt går som planerat kan Gruvans öppettider utökas redan från januari 2017.

Gruvan ligger i källaren av Kupolen, mellan högstadieskolorna Söder och Tallås. Gruvans verksamhet riktar sig till ungdomar mellan 13 – 19 år.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*