19 maj 2016

Byggnytt x 2: Entreprenörsrokad och parkeringshuset har landat

Entreprenörsrokad av fastighetsbygget hörnet Oppundavägen och Västgötagatan samt nu har parkeringshuset fått sin byggplats.  

Byggnytt 1: Förra året blev det klart att KFAB skulle bebygga hörnet Oppundavägen och Västgötagatan, där finns idag en parkeringsplats. Häromdagen skrev kommunen ett marköverlåtelseavtal med Dapo Real Estate Group AB. Bolagets avsikt är att uppföra två bostadshus med totalt 16 till 20 lägenheter, tvåor och treor.

Handslag mellan kommunen och nya byggentreprenören.
Ett handslag för marköverlåtelse värt 840 000 kronor. Från vänster; Göran Dahlström, Björn Winnberg Persson mark- och exploateringschef, Daniel Lundberg och Poyan Sandnell Dapo Real Estate Group AB.

 

Poyan Sandnell visar ritning över var husen ska stå.
Poyan Sandnell visar en planskiss. Husens placering gör att det skapas en smakfull innergård. Samtliga hyresrätter kommer att finnas i kommunens tomt- och bostadskö. 

 

 – Visar marknaden intresse finns det ingen anledning för kommunen att gå in och driva byggprojekt. Extra kul att det är ett ungt fastighetsbolag som har sin bas i Katrineholm, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Byggstart räknar man med ska bli någon gång under nästa år.

Byggnytt 2: Nu har det tänkta parkeringshuset för arbetspendlarna fått sin slutliga byggplats. Tre plan med plats för 270 bilar till en kostnad av drygt 70 miljoner kronor är tänkt att byggas vid den norra delen av järnvägen. Där finns idag en parkeringsplats med plats för drygt 90 bilar.

Göran Dahlström beskriver parkeringsgaraget för Katrineholms Kurirens jornalist.
Parkeringshuset är efterlängtat av många pendlare.

 

 – Parkeringshuset är oerhört viktigt för Katrineholms fortsatta utveckling. Våra tågpendlare har idag svårt att hitta parkering och vill vi att kommunen ska växa måste vi satsa även på att ge våra pendlare bra möjligheter. Parkeringshuset kommer också att frigöra många parkeringsplatser på den södra sidan av järnvägen vilket kommer gynna centrumhandeln, säger Göran Dahlström.

Valet var parkeringshuset ska byggas stod mellan södra eller norra sidan av järnvägen – nära anslutning till Vasabron. Då gällande detaljplan för den södra sidan inte tillåter att marken bebyggs, då måste en ny detaljplan tas fram. På norra sidan däremot finns en gällande detaljplan som tillåter byggnation.

Båda dessa ärenden ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 25 maj, 2016.

Foto: Geza Simon

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*