12 maj 2016

Befolkningssiffran fortsatt stabil i kommunen

I dag har befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB kommit. Det första kvartalet visar ett stabilt resultat. Nu bor det 33 449 personer i Katrineholms kommun.  

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Idag kom befolkningsstatistiken för första kvartalet 2016 från SCB. Katrineholm har totalt minskat med 13 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 33 449 personer i Katrineholms kommun.

Publik från förra årets Allsång vid Djulö.
Publiken gungar med. Bilden från förra årets Allsång vid Djulö. Foto: Hanna Maxstad

– Resultatet känns stabilt eftersom nyfödda, den viktigaste siffran, är fortsatt hög. Vi har ovanligt många dödsfall första kvartalet och inflyttningen och utflyttningen tar ut varandra. Resultatet visar också att bostadsbyggande och företagsetableringar tillsammans är de absolut betydelsefullaste beståndsdelarna i att utveckla vår kommun.  Vår närhet till tillväxtmotorn Stockholm gör att fler och fler företag fått upp ögonen för vårt läge. Oerhört viktigt att vi samtidigt som vi erbjuder företag mark och lokaler, parallellt med det även kan erbjuda bra bostäder till nya och gamla kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22

Fakta:

Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*