11 maj 2015

Tillväxtsiffrorna nuddar vid rekordnotering

Den positiva trenden fortsätter och befolkningen ökar återigen i Katrineholms kommun. Vid första kvartalet 2015 uppgick antalet invånare, enligt senaste statistik från Statistiska Centralbyrån SCB, till 33 285 jämfört med 33 268 i förra mätningen. En ökning med 17 personer.

Kommunens tillväxthistorik visar att Katrineholm närmar sig toppnoteringen från 1994, 33 410 invånare. Kommunens tillväxtmål är att passera 34 000 till 2018 och att vara 40 000 invånare i kommunen fram till 2030.

Klicka på bilden för större bild.

Tabell över befolkningsökningen och framtida mål

– Det är en försiktig ökning men det är en utveckling i rätt riktning för Katrineholms kommun. Tittar man djupare i statistiken ser vi att fler flyttar till än från kommunen. Det gläder mig att våra satsningar på kommunen lockar människor att flytta hit. Bostadsbyggandet, företagsetableringar och närheten till tillväxtmotorn Stockholm är viktiga beståndsdelar i vår kommuns tillväxt. Jag hoppas och tror att vi kommer passera kommunens befolkningstopp (33 410 invånare) från 1994 under året, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*