21 oktober 2015

Sköldingespåret vandaliserat och släckt

Någon har dragit av en ledning. Spåret har därför släckts, i väntan på reparation, för att elsäkra anläggningen.

Igår fick vi larm från en medborgare som sett ett mycket allvarigt fel på vår belysningsanläggning i Sköldinges elljusspår. Drifttekniker Daniel Lagmyr for ut på en gång och elsäkrade anläggningen så ingen elfara föreligger. Någon har, med hjälp av ett fordon, hakat fast i belysningsanläggningens luftledning och slitit av den.

En avsliten ledning hänger ner längs en stolpe.

På grund av att vi har elsäkrat anläggningen kommer den inte att lysa på kvällar och nätter den närmsta tiden utan vi får vänta in en reparation. Felet är farligt för allmänheten om vi har belysningen påslagen, då är inte spåret elsäkert. Vi hoppas hitta en entreprenör som kan reparera denna skada snarast möjligt, men vi ser tyvärr att en fullvärdig repration kan komma att dröja. Uppskattningsvis bortåt 14 dagar, eventuellt något längre.

Det här innebär att spåret förblir släckt en bit in i november men givetvis jobbar vi för att få reparationen åtgärdad så snart som möjligt!

Spåret går såklart utmärkt att använda även utan belysningen. Inget hindrar någon att motionera i spåret, men det blir såklart mörkt och svårt att se på kvällen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*