2 november 2015

Skogsvård pågår - Bievägen avstängd!

Karta över avstängning Bievägen

Som vi tidigare berättat om, ska skogen runt promenadstråket mellan Bievägen och Lasstorpsområdet gallras och slutavverkas. Denna vecka ska Bievägen. sträckan Näsnaregatan-Bierondellen (Vikarondellen), trädsäkras. De gamla träd som ska sluttavverkas måste då fällas över vägen och därför är Bievägen, från förskolan Guldregnet fram till Bierondellen helt avstängd, onsdag 4 november till fredag 6 november (vecka 45) klockan 7-16.

Endast transporter till NCC:s förråd kommer att vara möjliga under denna avstängning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*