27 april 2015

Rätta svaren från lördagens tipspromenad

1. Den här rara växten kan man hitta i Himlingeåsens naturreservat. Vad heter den?

Foto: Monika Gustafsson

1. Paddfot

X. Oxtunga

2. Kattfot

Rätt svar: 2, kattfot

2. Hur många naturreservat finns det i Södermanland?

1. 73 st

X. 149 st

2. 206 st

Rätt svar: X. 149 st

3. Sett från ovan har naturum Stendörren formen av Sörmlands landskapsfågel, vilken är Sörmlands landskapsfågel?

1. Havsörn

X. Sångsvan

2. Fiskgjuse

Rätt svar: 2, Fiskgjuse

4. Hur stor andel av länets växthusgasutsläpp står transportsektorn för?

1. 10 %

X. 25 %

2. 35 %

Rätt svar: X, 25 %

5. Hur mycket energi tas ut från skogen i Södermanland i form av GROT (grenar och toppar)?

1. ca 0,5 TWh

X. ca 1 TWh

2. ca 2 TWh

6. Hur stor del av alla resor i Katrineholms kommun görs idag med cykel?  

1. 10 %

X. 15 %

2. 20 %

Rätt svar: X. 15 procent (enligt resvaneundersökning genomförd 2014) 

7. Vad har Katrineholms kommun satt för mål i den nya översiktsplanen för staden: Hur stor del av stadens resor vill vi år 2030 ska göras till fots eller med cykel? 

1. 40 %

X. 55 %

2. 70 %

Rätt svar: x. 55 %

8. Denna byggnad uppfördes år 1936 för sin speciella funktion. Vad är det för byggnad?

Ett torktorn för brandslangar

1. Ett torktorn för brandslangar?

X. En före detta väderkvarn?

2. En transformatorstation?

Rätt svar: 1. Ett torktorn för brandslangar

9. Vilka av följande ämnen bidrar till övergödning i våra vatten?

1. Kväve och Fosfor

X. Väte och Syre

2. Aluminium och Kalcium

Rätt svar: 1. Kväve och Fosfor

10. Hur stor andel ekologiska varor köpte Katrineholms kommun in 2014?

1. 32 %

X. 13 %

2. 5 %

Rätt svar: 1. 32 %, ekologiska råvaror

11. Hur många matportioner serveras dagligen i de kommunala köken?

1. 6 700 portioner/dag

X. 10 300 portioner/dag

2. 8 500 portioner/dag

Svar: 2. 8500 portioner/dag

12. Vilken produkt vann Matverk Sörmland 2015?

1. Strutsbiff med rotfrukter

X. Rödlökskonfityr

2. Bryggarebröd

Rätt svar: Rödlökskonfityr

Utslagsfråga:

Om all gödsel från djuren i Södermanland skulle samlas in för biogasproduktion, hur långt skulle du kunna köra med en personbil på den producerade gasen?

Rätt svar: 15 000 mil

Vinnare på tipspromenaden

1. Malin Wistbacka
2. Sven Sjöquist
3. Ove Karlsson
4. Henning Jörgensen

Landshövding Liselott Hagberg delar ut första pris i tipspromenaden till den glada vinnaren Malin Wistbacka! Priset var en matkorg med lokala produkter. Foto: Länsstyrelsen i Södermanland

Landshövding Liselott Hagberg delar ut första pris i tipspromenaden till den glada vinnaren Malin Wistbacka! Priset var en matkorg med lokala produkter. Foto: Länsstyrelsen i Södermanland

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*