17 mars 2015

Positivt bokslut – för tionde året i rad

För tionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Resultatet för 2014 uppgår till 2,9 miljoner kronor. Invånarantalet växer stadigt, sedan två år tillbaka är kommunen skuldfri och har dessutom löst in delar av sina pensionsåtaganden. Detta sammantaget ger en trygg grund att stå på inför framtiden.
Tio år med positiva siffror. Även i år visar bokslutet på positivt resultat.
FOTO: Geza Simon

Under en pressträff tisdag den 17 mars redovisade Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande och Sari Nilsson ekonomichef, kommunens bokslut för 2014.

 – Jag är efter omständigheterna tillfreds med resultatet även om det borde ha varit större, säger Göran Dahlström. Vi har fortsatta utmaningar i den höga arbetslösheten och den höga andelen av försörjningsstödtagare. Men vi bygger för framtiden; bostäder, förskolor och bredband. Att kommunens invånarantal stadigt växer är en tydlig signal på en välmående kommun.

Det gångna året kan sammanfattas som ett år där Katrineholms kommun tagit avstamp för framtiden genom flera långsiktiga beslut och satsningar. Under 2014 har kommunfullmäktige fastställt Katrineholms nya översiktsplan, del staden. Ett intensivt arbete med översiktsplanen för landsbygden har också pågått. Mycket betydelsefullt var även beslutet om bredbandsstrategin som innebär att 50 miljoner kronor satsas under fem år för att bygga ut fiberbaserat bredband i hela kommunen.

Beslut har också tagits om ett antal förstudier för fortsatt utbyggnad av välfärden. Det handlar bland annat om byggnation av nya förskolor, en ny grundskola, ett nytt äldreboende och nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Under året tog också kommunens miljöstrategiska arbete ny fart, bland annat genom den mycket framgångsrika satsningen på klimatsmart ekologisk mat i skolor och äldreomsorg.

Årsredovisningen publiceras på torsdag den 19 mars här på hemsidan, länk i högerspalten. Läs om allt kommunen gjort under förra året, hur det gick och vilka satsningar som sker för framtiden i kommunens årsredovisning för 2014.

Observera: Årsredovisningen tas upp för beslut vid kommunstyrelsemötet den 25 mars 2015 och vid kommunfullmäktigemötet den 20 april 2015.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*