23 oktober 2015

Ny allé vid Djulö herrgård

Formklippta avenbokar på rad

I höst kommer tujorna i allén fram till Djulö herrgård att bytas ut.

Tujorna har fått fula torra partier som inte går att reparera. De har dessutom tillåtits bli alldeles för höga för att passa in i miljön och för att kunna underhållas på ett bra sätt.

När de dåliga tujorna plockas bort kommer de att ersättas med en formklippt avenbok. Det beror på att vi vill ha en växt som ändrar skepnad under hela året och som rent historiskt och formmässigt passar bättre i den miljön.

Tujorna planterades på 60-talet, innan dess var det rabatter med perenner längs vägen ner till herrgården.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*