20 maj 2015

Nu inventeras tillgängligheten i kommunens flerbostadshus

Bild på ett flerbostadshus i Katrineholms kommun. Bilden visar två byggnaders fasad med lägenheter och ballkonger i solsken. foto: Hanna Maxstad

Under maj och juni genomför samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun en inventering av hur tillgängliga kommunens flerbostadshus är för personer med en funktionsnedsättning.

Varför en inventering?

Bakgrunden till inventeringen är bland annat att antalet äldre i kommunen kommer att öka och att en bostad med bra tillgänglighet ofta är en förutsättning för att kunna bo kvar i en vanlig lägenhet och klara sig själv. 

Vilka bostäder och ytor inventeras?

Det totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är cirka 9 000. Det bostadsbestånd som ska bli föremål för inventering är hyreshus (både kommunala och privata) och bostadsrätter i hela kommunen. 

Kartläggningen gäller trapphus, entréer och miljön utanför huset. Syftet med inventeringen är att få en tydligare bild av hur stor andel av kommunens flerbostadshus som är tillgängliga och vilka åtgärder som kan göras för att öka tillgängligheten. Ett flerbostadshus är en byggnad som är inrättad till bostad åt tre eller fler familjer.

Under hösten 2013 och våren 2014 har en boendestrategi för framtidens boende för äldre tagits fram och en arbetsplan är utifrån denna upprättad av kommunstyrelsen. En inventering av kommunens flerbostadshus är en del av detta fortsatta arbete. Länk till boendestrategin hittar du i högerspalten.

Vill du veta mer?

Har du frågor om den inventering som nu görs? Kontakta Sigrid Perlman, utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-570 72.

Inventeringen genomförs av Wikman-konsult AB och bekostas av Boverket. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Vad är tillgänglighet? Läs mer här

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun
Klicka på länken för att läsa dokumentet 

Boverkets webbplats Boverket har hand om frågor som för fysisk planering, byggande och boendefrågor.