5 oktober 2015

Mycket bra resultat i webbgranskning

Katrineholms kommun får mycket bra resultat i årets webbgranskning. Varje år genomför Sveriges kommuner och landsting en webbundersökning bland Sveriges alla kommuner. Undersökningen bygger på svarsfrekvensen från ett flertal frågor som är intressanta för medborgarna.

Spindeldiagram från webbgranskning 2015 med Katrineholms resultat i jämförelse med riket.

Bild: Spindeldiagrammed visar Katrineholms resultat i jämförelse med riket enligt SKL:s webbgranskning.

Katrineholms kommuns har även i år förbättrat sin information och tillgänglighet på webben och får i år ett medelvärde på 89 procent. Jämte Eskilstuna har Katrineholm bäst resultat i Sörmland. Det är ett bra resultat som står sig väl strax efter de 20 bästa kommunala webbplatserna i Sverige som fått ett medelvärde mellan 90 och 96 procent. Genomsnittet bland Sveriges alla webbplatser ligger i år på 80 procent.

Inom områdena för tillstånd, näringsliv, krisinformation, gator, vägar, miljö och renhållning, samt äldreomsorg och handikappomsorg, har Katrineholm lyckats extra bra och hamnar i toppskiktet med 100 procent för respektive område.

De områden som inte når toppresultat handlar om att vi bland annat saknar vissa e-tjänster som efterfrågas, samt jämförelse- och resultatredovisning inom bland annat skolor, kultur och fritid. Sökningar på vissa frågor saknas och möjlighet att lämna medborgarförslag.  

Sveriges kommuner och landsting har även granskat webben ur företagarnas perspektiv. Här handlar frågor om möjligheter för företagare att ansöka om bygglov och serveringstillstånd digitalt, information om etableringsmöjligheter med mera. Här får Katrineholms kommun ett medelvärde på 80 procent, vilket är detsamma som genomsnittet och oförändrat sedan 2014.

Trots bra resultat vill Katrineholms kommun fortsätta att arbeta framåt och bli ännu bättre inom alla områden för att möta våra medborgares behov.

Ta del av hela rapporten från SKL:s webbundersökning 2015

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*