8 juni 2015

Medborgarceremoni på Ängeln

Under Sveriges nationaldag hedrade Katrineholms kommun sina nya svenska medborgare med en medborgarceremoni. Arrangemanget innehöll underhållning, sång och musik samt avslutningsvis utdelning av ett hedersdiplom.

Sari Eriksson kommunchef i Katrineholm, hälsade ett femtiotal nya svenska medborgare välkomna till ceremonin.

 – Varmt välkomna. Dagen är viktig på två sätt. Det är Sveriges nationaldag och ni har valt att bli svenska medborgare. Ni har nu tagit ett viktigt steg som blivit svenska medborgare. Det bidrar till att stärka er känsla av samhörighet med Sverige och ge uttryck för att ni nu fullt ut är en del av det svenska samhället.

Kommunchefen Sari Eriksson hälsar nya medborgare välkomna.
Kommunchefen Sari Eriksson (tvåa från höger) hälsar nya svenska medborgare välkomna vid en ceremoni i Ängeln. FOTO: Jessica Sjögren

 

Efter den välkomnande inledningen spelade kulturskolans stråkensemble några melodier. Det bjöds på fika under framförandet. Innan den ceremoniella avslutningen med utdelningen av hederdiplomen tog vid, sjöng Agnes Lindkvist svenska nationalsången.


Agnes Lindkvist sjunger svenska nationalsången.
Agnes Lindkvist sjunger svenska nationalsången. FOTO: Jessica Sjögren


Fakta om medborgarskapsceremoni
Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse. De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid medborgarskapsceremoni.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*