23 november 2015

Lyckad Sportfrukost i Katrineholm

Åhörare i en liten aula.

I lördags bjöd kommunen tillsammans med Sörmlandsidrotten på Sportfrukost.

Inbjudna till Sportfrukosten var Katrineholms idrottsföreningar och förutom frukost bjöds de på en presentation av kommunens nya Idrottspolitiska program samt en inspirationsföreläsning av Eskilstuna.

- Representanter för våra föreningar har varit med när vi tagit fram det här programmet, men nu presenterar vi det, och tanken bakom, för alla som är intresserade. Det är ju det här vi som kommun kommer att arbeta utifrån och vi vill såklart att föreningarna är med oss, berättar Karin Engvall, avdelningschef i service- och teknikförvaltningen.

Kommunen arbetar aktivt i dialog med föreningarna. Bland annat genom en grupp som kallas Framtidsgruppen där utvecklingen av Sportcentrum har hög prioritet. För Katrineholms kommun är idrott och hälsa viktigt, alla högre tjänstemän och politiker var på plats på Sportfrukosten för att kunna svara på frågor och berätta om arbetet framöver.

Flera av idrottsföreningarna var positivt överraskade över att det serverades så god och bra frukost på gymnasiet. De som var på plats tyckte att hela intitiativet med Sportfrukost var väldigt bra och alla lyfte flera bra tankar i diskussionerna under träffen. Formen med Sportfrukost var väldigt uppskattad och föreslogs fortsätta. Ett tips var att hålla en regelbunden, kortare Sportfrukost en gång i månaden, för kontinuitet och föreningsdiskussioner, och en längre version som i lördags två gånger per år.

Kontentan av åsikter och tankar blev bland annat:

  • IPP är en bra grund, men föreningarna är de som ska göra jobbet - med stöd från kommunen
  • Mätbara mål - framförallt behöver på föreningsnivå, men föreningarna behöver styrning i detta
  • Hjälp med att kunna förverkliga IPP och idrottens strategier
  • Utveckla en idrottsallians för fortsatt utveckling kring detta. Kundnytta , kompetens och samverkan lyftes som viktiga delar i detta arbete.

Många uppläggningsfat med frukostbuffé.

Människor som sitter och äter i en matsal.

Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg framför en projektorbild.

Jörgen Hedberg från Sörmlandsidrotten framför projektorduk.

Avdelningschef Karin Engvall presenterar idrottspolitiska programmet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*