8 april 2015

Katrineholm topp tio i Sverige

Unizon är en organisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och som samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. För första gången har organisationen undersökt kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.I Katrineholm finns två verksamheter som jobbar med våld i nära relationer. Frida, finns inom kommunens socialförvaltning och Miranda, som är en fristående förening. Något som ger tyngd i deras arbete är att kommunstyrelsen i Katrineholms kommun alldeles nyligen, som en av få kommuner i Sverige, antagit en kommungemensam handlingsplan mot våld i nära relationer. Detta innebär i praktiken att samtliga kommunens verksamheter ska ha detta i sitt beaktande vid verksamhetsplaneringar.

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste typen av våld i nära relationer, men det finns fler utsatta grupper exempelvis HBTQ - personer, personer som har ett missbruk, utländsk bakgrund men också unga och äldre personer kan vara i en särskilt utsatt situation. Hedersrelaterat våld är också en del i detta.

Socialförvaltningens verksamhet Frida samarbetar med många externa parter som exempelvis polisen, sjukvården, rättsväsendet. Våld förekommer i alla samhällsklasser. Läs mer om Fridas och Mirandas verksamheter, länkarna finns i det högra fältet:

Kommuner topp 10 

1. Ronneby (Ronneby kvinnojour och Tjejjouren Rut)
2. Växjö (Kvinnojouren Blenda och ungdomsjouren Animo)
3. Lerum
4. Skellefteå 
5. Nyköping (Kvinnojouren Mira)
6. Kristianstad (Kristianstad kvinnojour och Tjejjouren Lotus)
7. Trollhättan
8. Falköping (Kvinnohuset Tranan)
9. Karlstad
10. Katrineholm (Kvinno- och tjejjouren Miranda)

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*