15 juni 2015

Katrineholms äldre ger kommunen toppbetyg

När PRO tar temperaturen på hur äldrevänliga Sveriges kommuner är hamnar Katrineholm på tionde plats. På en skala 1-6 får kommunen betyget 4,3.

1800 medlemmar i pensionärsorganisationen PRO har under hösten 2014 och våren 2015 undersökt åtta kommunala områden som är viktiga för äldres livsvillkor. Sammanlagt har 181 av landets 290 kommuner granskats.

Äldre dansar och roar sig på ett äldreboende

I Sörmland är det bara Katrineholm, Gnesta och Nyköpings kommuner som är med i undersökningen. Katrineholm fick betyget 4,33, Gnesta får betyget 2,89 och Nyköping 2,55. Genomsnittliga betyget för samtliga undersökta kommuner är 3.5. 

Följande åtta huvudområden betygsattes:

1. Tillgänglighet till byggnader och miljöer 
2. Boendet (vanligt boende, särskilt boende, trygghetsboende) 
3. Transporter (kollektivtransporter och färdtjänst) 
4. gemenskap och aktiviteter 
5. Medborgerligt deltagande och inflytande 
6. Åldersdiskriminering 
7. Information och kommunikation 
8. Omsorg, vård och service

Det sammantagna resultatet av undersökning nationellt visar på en nedåtgående trend jämfört med den förra Äldrebarometern. I stort sett alla områden uppvisar en svag försämring. En ljuspunkt kan skönjas i undersökningen – måltidernas kvalité har förbättrats något sedan den förra mätningen.

De femton bästa kommunerna i landet är (i alfabetisk ordning) Borås, Emmaboda, Essunga, Göteborg, Hallstahammar, Kalmar, Katrineholm, Kungsör, Landskrona, Lessebo, Mönsterås, Svedala, Tibro, Åre, Överkalix. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*