8 september 2015

Katrineholm – med växtvärk men på rätt väg!

Under 2015 genomfördes för femte gången en Nöjd-Kund-Index undersökning bland företag som varit i kontakt med partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA - i detta ingår Katrineholms kommun. 

Receptionen på samhällsbyggnadsförvaltningen, foto: Hanna Maxstad

Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter.

Årets undersökning avser avslutade företagsärenden under 2014 inom fem myndighetsområden:

  1. Brandtillsyn
  2. Bygglov
  3. Markupplåtelser
  4. Miljö-och hälsoskydd
  5. Serveringstillstånd. 

Inom dessa fem områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. 

Resultat

Katrineholms kommun ligger på plats 43 i SBA:s NKI-undersökning. Ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att förbättra sig inom de olika områdena pågår och resultatet visar att kunderna inom miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse är nöjda, vilket är mycket bra.  

– Resultatmässigt ligger vi på ungefär samma nivå som 2013. Skillnaden idag är att arbetet med att kontinuerligt förbättra servicen till kommuninvånarna har fått ett tydligare inslag i vår vardag.  Aldrig har man varit så nöjd med miljö- och hälsoskyddsidan som nu, och det känns fantastiskt att vi tagit ett stort kliv framåt. Idag har vi ett högt tryck på vår bygglovavdelning vilket återspeglas i det låga NKI-värdet på 38. 2013 låg samma värde på 69. Trycket på bygglov är ett resultat av att fler upptäcker Katrineholm som bostadsort eller etableringsort. Bostadsbyggandet har verkligen tagit fart och är ett viktigt inslag i takt med att Katrineholm växer. Det här genererar i sin tur fler arbetstillfällen och inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vi att behöva anställa personal på både bygglov- och plansidan för att klara den ökade efterfrågan som finns, något som är mycket positivt, säger Lars Hågbrandt, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm. 

Totalt alla verksamhetsområden:
Genomsnitts-NKI alla kommuner: 69
Katrineholms NKI landar i år på samma siffra som 2013: 65, vilket är ett godkänt resultat.  

Brandtillsyn
Genomsnitt alla kommuner: 76               Katrineholm: ej med i mätningen

Bygglov
Genomsnitt alla kommuner: 62               Katrineholm: 38

Markupplåtelse
Genomsnitt alla kommuner: 67               Katrineholm: 69

Serveringstillstånd
Genomsnitt alla kommuner: 74               Katrineholm: ej med i mätningen

Miljö- och hälsoskydd
Genomsnitt alla kommuner: 69               Katrineholm: 67

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*