7 december 2015

Inbjudan till samråd om Väg 56, Katrineholm–Bie

Trafikverket planerar att bygga om befintlig väg mellan Katrineholm–Bie till mötesfri väg. Trafikverket tar fram en vägplan för sträckan och bjuder därför in fastighetsägare och övriga som berörs till ett samrådsmöte.

Tid och plats

Onsdagen den 9 december 2015 kl 18.30, Bie skolas matsal, Kurortsvägen 1.

Information om

På samrådsmötet får du information om hur Trafikverket planerar att utforma vägen mellan Katrineholm–Bie och om hur de planerar att bygga en enklare cykelväg. Trafikverket berättar om den formella handläggningen av vägprojektet samt om den föreslagna ombyggnadens miljökonsekvenser. Du får även information om hur enskilda och privata vägar påverkas.

Synpunkter

Lämna gärna synpunkter under mötet eller skriftligt senast den 20 december 2015. Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Märk synpunkterna med TRV 2014/61496.

Mer information

Ulrica Eriksson, projektledare, 010-123 67 88, ulrica.eriksson@trafikverket.se
Magnus Nicklasson, markförhandlare, 010-123 70 94, magnus.nicklasson@trafikverket.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*