5 december 2015

I stormens spår

Stormen Helga lämnar efter sig viss förödelse som får en del konsekvenser. Dels för invånare privat men även sådant som kräver åtgärder av oss som kommun. De senare rapporterar vi om i denna nyhet och informationen fylls på vartefter så det kan vara idé att gå in här och titta ibland. Vi hoppas detta kan vara till viss hjälp. Har du själv sett något som behöver åtgärdas kan du ringa in en felanmälan på vår beredskapstelefon, 0150-571 69.


 • Motionsspåret i Valla har fått strömmen avstängd, precis som i Bie (se post längre ner). Ett par så kallade frötallar har blåst omkull och slitit ner belysningsledningen. För att elsäkra stängs strömmen av tills det är lagat.
   
 • En bit av fasaden på Kullbergska huset bredvid järnvägsstationen har släppt och rasat på den sidan som vätter mot parken. Av säkerhetsskäl har vi därför satt upp en avspärrning för att fotgängare inte ska gå för nära huset.
   
 • Beredskapspersonal är ute och arbetar febrilt med röjning av grenar och träd som hindrar trafik på vägar samt gång- och cykelvägar. Det kommer att blir ett massivt arbete den kommande veckan att ta reda på all bråte. Just nu är det enbart det som hindrar trafik eller anses farligt som tas om hand.
   
 • Flytbron längs med järnvägen i Duveholmssjön är avstängd. Stormen har flyttat på bron så fästena till viss del släppt. Bron är tillbakadragen och ser ok ut men är avstängd med koner och varningslampa eftersom den inte är lagad. Informera gärna vänner som du vet brukar gå promenaden över bron.
   
 • Längs Biespåret har en belysningsstolpe blåst ner och för att elsäkra spåret så ingen kommer till skada har strömmen stängts av tills vidare. Det finns alltså ingen belysning längs Biespåret tills stolpen är rest, ledningen lagad och strömmen slås på igen.

Belysningsstolpe i skogen ligger nerblåst på marken.  

Ett vitt hus där en del av putsen släppt och rasat i marken. Avspärrningsband längs huset. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*