30 juni 2015

Guldregn över äldreomsorgen

28 miljoner kronor till äldreomsorgen i Katrineholm. Pengarna är öronmärkta för ökad bemanning.

Under 2015 satsar regeringen 1 miljard kronor på en ökad bemanning i äldreomsorgen. För de kommande tre åren 2016 - 2018 avser regeringen avsätta 2 miljarder per år för detta ändamål. För Katrineholms del innebär det, med dagens tilldelningskriterier, ett tillskott på 4 miljoner kronor i år och ytterligare åtta miljoner kronor årligen fram till och med 2018. Totalt 28 miljoner kronor.

Tre damer utanför ett äldreboende
FOTO: Johan Nygren

 – Pengarna är öronmärkta för brukarnära tjänster. Vilket innebär nyrekryteringar eller att den anställde går från deltid till heltid i yrken som exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor. Satsningen är även en jämställdhetsfråga då många i denna yrkeskategori är kvinnor och även vårdtagarna är i större utsträckning kvinnor än män. Det vi ska göra nu är att se över våra verksamheter för att se var detta tillskott kan göra bäst effekt för våra äldre. En konkret insats vi ser redan idag är att utöka nattbemanningen, säger Eva Hersler chef myndighets- och specialistavdelningen vid vård och omsorgsförvaltningen.

Pengarna ska sökas från Socialstyrelsen. Kommunen ska även redovisa hur man använt pengarna för Socialstyrelsen.  

Regeringen har även tillsatt en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Förslaget ska vara framtaget senast den 31 mars 2017.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*