7 december 2015

Fortsatt beredskap efter Helga

Stormen Helga lämnade en hel del spår efter sig och under helgen har kommunens beredskapspersonal gått för högtryck för att hålla vägar och cykelbanor fria från nedfallna träd och grenar, nedlitna ledningar och andra incidenter som krävt akut utryckning. Prio ett har varit att avvärja direkta faror och hålla vägar fria för trafik. Är du nyfiken på en del av det som inträffat så läs gärna nyheten "I stormens spår" där vi informerat om sådant som är av allmänintresse.

Nu inriktar vi våra resurser på att städa upp, fixa färdigt tillfälliga lösningar och ta hand om det som inte varit akut. Dessutom arbetar vi såklart med de ärenden som fortfarande tillkommer. Som det ser ut i dagsläget ägnar vi hela den kommande veckan åt detta arbete.

Under helgen har personalen ryckt ut på ungefär 60 ärenden och nu ligger alltså en gedigen lista med efterarbete att ta reda på. Arbetet har flytit på bra under helgen, trots ovädret, och vi önskar rikta ett stort TACK till alla kommuninvånare för att ni hjälper till att rapportera in till vår felanmälan. 

Har du sett något som behöver rapporteras?
Ring in en felanmälan till vår beredskapstelefon: 0150-571 69 

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*