11 augusti 2015

Byggstart på kvarteret Hjorten

Idag togs det första spadtaget för 60 nya lägenheter i kvarteret Hjorten, mittemot Safiren ”Folkets hus”.

Det första spadtaget togs med en 33 tons grävmaskin med Göran Dahlström bakom spakarna
Det klassiska spadtaget togs denna gång med en stort, tung grävmaskin.

Idag var det byggstart för 60 nya lägenheter i kvarteret Hjorten som beräknas vara klart senare delen av 2017. Byggare är Tegelstaden Bygg AB som köpt marken av kommunen för just detta ändamål. Av de 60 lägenheterna kommer 20 vara bostadsrätter. Och redan nu är det åtgång på lägenheterna.

 – Av de 20 bostadsrätterna har vi bara fyra kvar och ungefär hälften av de 40 hyresrätterna är bokade, berättar Rune Tegelstaden VD Tegelstaden Bygg AB.


Rune Tegelstaden och Göran Dahlström, på och i en stor grävmaskin.
Rune Tegelstaden och Göran Dahlström. 

 

Det klassiska spadtaget var idag utbytt mot en 33 tons grävmaskin. En snabb inskolning av Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, och han kunde göra det symboliska spadtaget.

 – Genom bland annat ökat bostadsbyggande vill vi skapa förutsättningar för fortsatt befolkningstillväxt. Om fler flyttar till Katrineholm följer företagen efter, och tvärtom. Vårt mål är att det byggs ungefär 500 lägenheter varje mandatperiod, säger Göran Dahlström.

Under fastigheten kommer det att finnas ett garage med plats för 40 bilar. 

Skiss på hur det ser ut när husen är klara.
Längs med byggarbetsplatsens staket hänger vepor där man kan se skisser på de färdiga husen och planritningar. På bilden ses huset med vy hörnet Djulögatan och Drottninggatan.

 

FOTO: GEZA SIMON

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*