24 augusti 2015

Byggstart av förskola försenas

Byggstarten av den planerade förskolan i två plan intill Skogsborgsskolan kommer att bli cirka tre månader försenad. Anledningen till det är att Länsstyrelsen i Sörmland begärde en arkeologisk undersökning av byggplatsen.

Två glada flickor.

FOTO: Hanna Maxstad

Den arkeologiska undersökningen av byggplatsen utfördes tidigt i somras. Inga fynd hittades vilket ger kommunen klartecken att fortsätta med byggplanerna. Men på grund av den arkeologiska undersökningen kommer den nya förskolan stå klar januari 2017, istället som för planerat oktober 2016.

Bildningsförvaltningens bedömning är att kösituationen inte nödvändigtvis behöver påverkas av den uppkomna förseningen. Läget är dock svårbedömt eftersom förvaltningen inte vet hur många barn som kommer att födas och flytta till Katrineholm de närmaste 1,5 åren.

 

Aktuellt om förskolor

Hösten 2016 kommer, förutom förskolan Karossen som redan är i drift, även förskolor på Sandbäcken, Forssjö och Nävertorp att vara färdigställda. Samt ytterligare två avdelningar, enligt plan, på Norr hösten 2015 och under 2016.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*