13 oktober 2015

Bygg Booom!

Catena har påbörjat sitt arbete med att bygga det nya logistiklagret vid Katrineholms Logistikcentrum. Det symboliska första spadtaget var idag utbytt mot en sprängning.

Sprängningen som symboliserade starten på byggprojektet av det 10 000 kvadratmeter stora logistiklagret var över på mindre en bråkdel av en sekund. Inte lika fort men nästan, kommer det att ta att få lagret färdigställt för att ta emot gods. På mindre än sex månader ska byggprojektet stå färdigt. Den första lasten kan börja att rulla in med start den 30 mars 2016.

Göran Dahlström gör det symboliska första spadtaget, denna gång i form av en sprängning.
Göran Dahlström fick äran att göra en symbolisk sprängning. FOTO: Geza Simon

 

– Idag är jag glad. Allt har inte gått på räls men vi visste från början att det gäller att ha mod och uthållighet för att nå dit vi har kommit idag. Catenas satsning ger nya möjligheter för hela logistiksverige till fler, miljövänliga logistiklösningar. Det byggs inte bara ett logistiklager här. Det byggs också framtidstro för gamla och nya kommuninvånare. Vi bygger också kommunen starkare inför framtiden, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Logistiklagret är det första av sitt slag här i Sverige. Lagret är oerhört flexibelt vad gäller lastning och lagerhållning. Godset kan lastas och lossas på flera olika sätt och innertempraturen kan regleras separat i de olika hallarna beroende på lastens karaktär.

Skiss över det 10 000 kvadratmeter stora logistiklagret.
Skiss över hur det färdiga logistiklagret kommer att se ut. GRAFIK: Catena

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*