9 november 2015

Befolkningsstatistiken är stabil och positiv

Idag kom nya siffror från SCB (Statistiska Centralbyrån) som berättar att fler föds och fler flyttar till kommunen än från. Kommunens befolkningssiffror har det senaste året pekat på en stabilt positiv trend.

Utebio i Stadsparken sommaren 2015.

Bio i Stadsparken, Katrineholm. Sommaren 2015. FOTO: Hanna Maxstad.

Fyra gånger per år presenterar SCB befolkningsstatistiken för landets kommuner. Sedan årsskiftet har kommunen gåt starkt framåt vad gäller nyinflyttade och nyfödda. Den förra mätningen blev en historisk milstolpe för kommunen; Katrineholms kommun blev befolkningsmässigt större än någonsin; 33 432 personer. Den senaste mätningen visar 33 430 invånare, två personer färre än den förra rekordnoteringen. Trots den marginella minskningen visar bakomliggande siffror att det föds fler än avlidna och det är fler som flyttar till kommunen än från.  

– Resultatet känns stabilt eftersom de viktigaste siffrorna ökar. Fler föds och fler flyttar till vår kommun. Resultatet visar också att bostadsbyggande och företagsetableringar är tillsammans de absolut betydelsefullaste beståndsdelarna i att utveckla vår kommun.  Vår närhet till tillväxtmotorn Stockholm gör att fler och fler företag fått upp ögonen för vårt läge. Oerhört viktigt att vi samtidigt som vi erbjuder företag mark och lokaler, parallellt med det även kan erbjuda bra bostäder till nya och gamla kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare upplysningar, kontakta: Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*